Biografía de Ausias March (Su vida, historia, bio resumida, Valor neto)

Biografía de Ausias March  (Su vida, historia, bio resumida, Valor neto)

(Unknown – 1459/03/03)

Ausias March

Ausias March

Poeta valenciano

Se cree que nació en 1397 en Gandía (Valencia).

Su padre (Pere) y su tío (Jaume) también fueron poetas.

En el reinado de Alfonso el Magnánimo participó en expediciones militares, siendo recompensado con concesiones territoriales y títulos honoríficos.

Sus 128 poemas son testimonio de la contradicción entre religión, la filosofía tomista, y los deleites carnales.

Publicadas por primera vez con su correspondiente traducción castellana de Baltasar Romaní (1539), sus poesías tuvieron una amplia repercusión.

Radicado en Gandía, contrajo matrimonio con Isabel Martorell (1437), hermana de Joanot Martorell, autor de Tirant lo Blanc, y al enviudar se casó con Joana Escorna (1443) aficándose en Valencia, donde falleció el 3 de marzo de 1459.

Així com cell qui en lo somni es delita

e son delit de foll pensament ve,

ne pren a mi, que el temps passat me té

l’imaginar, que altre bé no hi habita.

Sentint estar en aguait ma dolor,

sabent de cert que en ses mans he de jaure,

temps d’avenir en negun bé em pot caure:

aquell passat en mi és lo millor.

Del temps present no em trobe amador,

mas del passat, que és no res e finit.

D’aquest pensar me sojorn e em delit,

mas, quan lo perd, s’esforça ma dolor,

sí com aquell qui és jutjat a mort

e de llong temps la sap e s’aconhorta

e creure el fan que li serà estorta

e el fan morir sens un punt de record.

Plagués a Déu que mon pensar fos mort

e que passàs ma vida en dorment:

malament viu qui té lo pensament

per enemic, fent-li d’enuigs report,

e, com lo vol d’algun plaer servir,

li’n pren així com dona ab son infant,

que, si verí li demana plorant,

ha tan poc seny que no el sap contradir.

Fóra millor ma dolor soferir

que no mesclar poca part de plaer

entre aquells mals, qui em giten de saber

com del passat plaer me cové eixir.

Llas, mon delit dolor se converteix,

doble és l’afany aprés d’un poc repòs,

sí co el malalt qui, per un plasent mos,

tot son menjar en dolor se nodreix.

Com l’ermità qui enyorament no el creix

d’aquells amics que tenia en lo món

e, essent llong temps que en lo poblat no fon,

per fortuit cas un d’ells li apareix

qui los passats plaers li renovella

sí que el passat present li fa tornar,

mas, com se’n part, l’és forçat congoixar,

lo bé, com fuig, ab grans crits mal apella.

Plena de seny, quan amor és molt vella,

absença és lo verme que la guasta,

si fermetat durament no contrasta

e creure poc, si l’envejós consella.

*buscabiografia.info


 Artículo: Biografía de Ausias March 
 Autor: Víctor Moreno, María E. Ramírez, Cristian de la Oliva, Estrella Moreno y otros
 Website: buscabiografia.info
 URL: https://www.buscabiografia.info/biografia/verDetalle/1574/biografia/verDetalle/3060/Cristobal%20Colon 
 Publicación: 2002/06/11 
 -dateModified- Última actualización: 2023/02/10
 

Sugerencias

¿Corrección? ¿Actualización? ¿Falta alguna bio?
Háganos saber su opinión para mejorar buscabiografia.info.

Colaborar


Buscabiografías

Leave a Comment